FANDOM


Herb ZbrosławicEdytuj

Herb Zbrosławic to drzewo z 6 jabłkami ,wężem na pniu i zieloną trawę na białym tle.

Hrb

Herb Gminy Zbrosławice

PołożenieEdytuj

Zbrosławice leżą na ziemi tarnogórskiej, w dolinie rzeki Dramy w pobliżu uprzemysłowionych miast takich jak:

Zbro

Zbrosławice

Gliwice, Tarnowskie-Góry, Zabrze, Bytom.

Charakterystyka[edytuj]Edytuj

Istniejący w Zbrosławicach tak zwany mikroklimat sprzyja leczeniu chorób układu oddechowego i nerwowego. Obecnie funkcjonuje we wsi Sanatorium Rehabilitacyjne Neuropsychiatrii oraz ośrodek "Caritas".

Nazwa[edytuj]Edytuj

Nazwa miejscowości pochodzi od słowiańskiego imienia osobowego Zbrosław złożonego z dwóch członów: Zbro- (borti - "walczyć, zmagać się") i -sław ("sława"). W 1295 w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol."Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego") miejscowość wymieniona jest jako Sbroslawitz.W okresie narodowego socjalizmu Niemcy zmienili w 1936 historyczną nazwęBroslawitzcałkowice niemiecką nazwęDramatal-West.

Historia[edytuj]Edytuj

Miejscowość położona na zachód od Tarnowskich Gór. Należy do najstarszych w regionie. W czasach piastowskich wraz z Pyskowicami stanowiła jeden z ośrodków władzy na wschodnich rubieżach, najpierw plemiona Opolan, potem piastowskiego Śląska.

Lokowane prawdopodobnie jako miasto, pojawiły się Zbrosławice na kartach historii około 1300 roku. Przy tej

Nocka

Wiatraki nocą

okazji należy wyjaśnić kwestię datacji wioski. Pojawia się bowiem tu często data 1256 r., która wszakże nie jest błędna. Obecne Zbrosławice składają się bowiem z kilku pomniejszych wiosek, wchłoniętych na przestrzeni dziejów. Największą i najpóźniej włączoną do Zbrosławic osadą są Kępczowice. To właśnie ta miejscowość jest datowana na 1256 r. Jak pisze Johannes Chrząszcz, z tego roku posiadamy informację, że Kępczowice uiszczały dziesięcinę w zbożu na rzecz proboszcza pyskowickiego. Problem polega tylko na tym, że nieco dalej pisze on o Miedarach i Wilkowicach płacących biskupowi wrocławskiemu. Informacja ta jest wzięta z pewnością z Liber fundationis Episcopatus Wratislawiensis datowanej na przełom XIII i XIV wieku. Należy więc datę 1256 r. traktować bardzo ostrożnie.

Jeszcze większe wątpliwości budzi hipoteza założenia Zbrosławic. Przypisuje się założenie miejscowości kasztelanowi opolskiemu, pochodzącemu ze Ścinawy, Zbrosławowi, który posiadał włości w różnych częściach Śląska. Problem w tym, że nie posiadał on z dużym prawdopodobieństwem ziem na interesującym nas terenie. Mało tego w czasie kiedy mogły zostać lokowane Zbrosławice żyło na Górnym Śląsku blisko dziesięciu Zbrosławów (nie licząc tych, których historia nie zanotowała). Każdy z nich mógł założyć w dolinie rzeki Dramy miejscowość, która w początkach swego istnienia znajdowała się w posiadaniu rodziny Zbrosławskich.

W XIX wieku właścicielami okolicznych dóbr była rodzina Baildonów z Łubia.