FANDOM


Nazwa[edytuj]Edytuj

W 1295 w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol."Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego") miejscowość wymieniona jest jako Wessowa. W okresie narodowego socjalizmu Niemcy zmienili

Wieszowa

Wjazd do WIeszowy

w 1935 historyczną nazwęWieschowa całkowicie niemiecką epizodyczną nazwę ahistorycznąRandsdorf


Historia[edytuj]Edytuj

Najstarszym zachowanym dokumentem, w którym odnotowano istnienie Wieszowy, jest księga uposażenia biskupstwa wrocławskiego "Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis", stanowiąca wykaz miast, wiosek i osad oraz zestawienie dochodów Kościoła z należnej dziesięciny, pochodząca najprawdopodobniej z okresu około 1295 roku. Z księgi tej wynika, że pod koniec XIII wieku, Wieszowa zajmowała obszar 504 ha.

W 1447 roku Wieszowa zostaje wymieniona w wykazie "Registrum de denario sancti Petri in ducato Oppoliensi" (Wykaz Świętopietrza w Księstwie Opolskim), spisanym przez archidiakona Mikołaja Wolffa, który mówi o tym, że Wieszowa liczyła wówczas ok. 128 mieszkańców.

Wisz

Kościół W Wieszowie


Transport[edytuj]Edytuj

W Wieszowie zlokalizowany jest węzełautostrady A1 z drogą krajowa nr 78 (węzeł Zabrze Północ). Przez wieś przechodzi równieżdroga krajowa nr 94.

Do końca lat 90. ubiegłego wieku czynna była także linia kolejowa Zabrze Mikulczyce-Brynek przebiegająca przez południowo-zachodnią część miejscowości. Do 1983 roku na odcinku Bytom-Wieszowa kursował tramwaj linii 31.


Kościół i miejsca kultu religijnego[edytuj]Edytuj

Znajduje się tutaj kościół neogotycki pw. Świętej Trójcy wybudowany w 1896 r. w miejscu kościoła barokowego. W północno-wschodniej części miejscowości znajduje się źródełko św. Jana Sarkandra, które według legendy wytrysnęło podczas jego pielgrzymki na Jasną Górę. Miejsce to zwane jest przez mieszkańców Jędrychówką.