FANDOM


HerbEdytuj

Herbeczke

Herb Miedar

Na herbie Miedar jest Ul a wnim Widły kloru złotego na niebieskim tle.
Modar

Miedary

100px-Miedary - herb

Herb Miedar -rzeczywisty

PoczątkiEdytuj

Od przełomu XII i XIII w. w regionie bytomsko – tarnogórskim rozpoczął się okres intensywnych zmian w osadnictwie. W związku z zamianą dotychczasowych powinności i danin w naturze na czynsz, nadawano osadom nowe prawo lub też lokowano nowe osady. Najstarsza zanotowana w źródłach miejscowość regionu tarnogórskiego to Repty z 1201 r. Prócz niej do najstarszych w tym rejonie należą: Połomia, Dąbrówka Wielka, Piekary Śląskie, Ptakowice, Wieszowa, Zbrosławice oraz Miedary.

Miedary powstały prawdopodobnie w wyniku akcji osiedleńczej prowadzonej w 2. poł. XIII w., na której natężenie miały wpływ na pewno podziały księstw śląskich, a co za tym idzie, tworzenie się nowych ośrodków władzy, które potrzebowały odpowiedniego zaplecza, nie tylko militarnego, ale - przede wszystkim gospodarczego. Ponadto biorąc pod uwagę, że nazwa tej miejscowości należy do rodzaju służebnych, a osad takich nie tworzono już pod koniec XIII w., ewentualnie przekształcając istniejące, Miedary mogły istnieć już przed 1250 r.

Faktem jest w każdym razie, że w ramach akcji osiedleńczej powstało, szczególnie w XIII w. wiele wsi. Do pół. wieku XIV na obszarze powiatu tarnogórskiego źródła wymieniają 24 wsie w tym Miedary, które powstały w tym samym mniej więcej czasie, co Zbrosławice, Wieszowa, czy Ptakowice.

Dokumentem, który pojawia się najczęściej przy ustalaniu daty powstania miejscowości jest Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis zawierający bogaty katalog miast i wsi śląskich istniejących już w XIII w. Dokument ten datowany często na pierwszą połowę wieku XIV, istniał niewątpliwie już kilkadziesiąt lat wcześniej, gdyż wg Horwata jego powstanie związane jest z działalnością Jana Muskały, mianowanego w 1285 poborcą świętopietrza, i który kolektorem świętopietrza był jeszcze 22 VI 1288. Poza tym podział dokumentu odpowiada ówczesnemu podziałowi na archidiakonaty: wrocławski, głogowski, legnicki i opolski, który figuruje jako Regestr Ujazdu. Właśnie w tym ostatnim nie podano wsi – własności biskupa wrocławskiego, ale tylko – płacących na jego rzecz dziesięciny (J. Horwat, Księstwo bytomskie i jego podziały do k. XV w., wyd. 2, Gliwice 1993, s. 229).

Jeśli więc Miedary, które zostały tam ujęte w okręgu pyskowicko – zbrosławickim, płaciły już wtedy dziesięcinę. Musiały, więc zostać lokowane wystarczająco długo przed sporządzeniem owego zestawienia, a więc najpóźniej około połowy XIII w. Biorąc z kolei pod uwagę sposób płacenia dziesięciny (według prawa polskiego), osada ta nie była zamieszkana przez kolonistów przybyłych z Zachodu, gdyż ci płacili dziesięcinę małdratową tzn. w wymłóconym zbożu lub w pieniądzu.


NazwaEdytuj

Zacznijmy od samej nazwy wioski, na podstawie której można ustalić, z niejakim przybliżeniem, wiek danej miejscowości. Należy ona do tzw. nazw „przezwiskowych” tj. nazywających mieszkańców według zajęcia, pożywienia lub wyglądu.

W przypadku Miedar mamy do czynienia z zajęciem przerabiania miodu. Należą więcMiedary do nazw służebnych, oznaczających wyspecjalizowane czynności służebne wobec feudała. Innymi słowy, jak napisał w swej Kronice Jan Nowak: Miedary były osadą ludzi zajmujących się zbieraniem miodu. Biorąc zaś pod uwagę, iż nazwy służebne kształtowały się u nas co najmniej od X w., powstanie Miedar można przesunąć do czasów przedpiastowskich.

Wjazd

Wjazd do Miedar

Nazwy te należą bowiem do najstarszych, tyle tylko, że miejscowości owe nie zostały wcześniej zarejestrowane.

W 1295 w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol."Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego") miejscowość wymieniona jest jako Modar we fragmencie Modar decima more polonico. W okresie hitlerowskiego reżimu w latah 1936-1945 miejscowość nosiła nazwęImmenwald.