FANDOM


Początki LaryszowaEdytuj

Kolonię Larischhof obecnie Laryszów założył w 1775 roku Gustaw Wenzel von Larisch, i stąd jej nazwa. Na podstawie wspomnień najstarszych ludzi dowiadujemy się, że ich przodkowie przybyli z Galicji (z pogranicza Moraw i Czech) i byli wyznania protestanckiego. Z racji swego wyznania, będąc w ojczyźnie katolickiej mocna
Lari

Laryszów na Mapce

dyskryminowani przeszli do protestanckich Prus. W Larischhof znaleźli schronienie. W 5 lat po założeniu koloni, liczyła ona 26 domów, które były zamieszkane przez 75 mieszkańców. Grunty na których założono kolonię Laryszów, to piaszczyste gleby , najgorsze w całym powiecie bytomsko-tarnogórskim i utrzymanie rodziny było bardzo trudne. Grunty na których założono kolonię Laryszów, to piaszczyste gleby , najgorsze w całym powiecie bytomsko-tarnogórskim i utrzymanie rodziny było bardzo trudne.


Rozwój WsiEdytuj

Rozwój wsi w okresie międzywojennym w latach 20 lat był bardzo kiepski. Kiepska gleba, brak przemysłu, bliskość granicy nie zachęcały do osiedlania się i inwestowania. Młodzież zatrudniał się na cegielni w Miedarach lub przy wyrębie lasów. Starsi pracowali w kopalni Fryderyka w Tarnowskich Górach, czy w hucie na Strzybnicy. Rzemiosła też praktycznie nie było, jeden szewc, jeden szynk i jeden sklep. Sklep znajdował się w środku wsi, jego właścicielem był Emil Bunke. Był to sklep ogólno - spożywczy. Sklep istniał do 1945r. Szynk w Laryszowie istniał już od 1840r. W 1913r. jego właścicielem został Karl Strzeletz. Prawdopodobnie był to ten szynk, a raczej restauracja, która stała naprzeciw szkoły ewangelickiej. Nazywał się "Granz - Gasthaus" (restauracja graniczna). Tu znalazła miejsce także pierwsza poczta. W 1923 r. doprowadzono do wsi prąd, a w 1934r. wodociąg. W latach 1927 - 1928 wybudowano linię kolejową na trasie Mikulczyce - Brynek. Na granicy Miedar i Laryszowa powstała
Wyjazdzik

Wjazd do Laryszowa

stacja kolejowa "Larischhof - Miedar". W 1928r. w krótkim czasie powstał kościół ewangelicki. W latach 30-tych istniały już 3 sklepy spożywcze, 1 mięsny, 1 piekarnia. 1 października powstała gmina Larischhof, której podlegały wsie takie jak Immenwald (dzisiejsze Miedary i Kopaniana), Wolfstal (Wilkowice i kolonia Georgendorf), Alt Larischhof. Gmina liczyła 2101 mieszkańców. Była to gmina (jedna z trzech) największa pod względem gospodarstw. W 1923 r. doprowadzono do wsi prąd, a w 1934r. wodociąg. W latach 1927 - 1928 wybudowano linię kolejową na trasie Mikulczyce - Brynek. Na granicy Miedar i Laryszowa powstała stacja kolejowa "Larischhof - Miedar". W 1928r. w krótkim czasie powstał kościół ewangelicki. W latach 30-tych istniały już 3 sklepy spożywcze, 1 mięsny, 1 piekarnia. 1 października powstała gmina Larischhof, której podlegały wsie takie jak Immenwald (dzisiejsze Miedary i Kopaniana), Wolfstal (Wilkowice i kolonia Georgendorf), Alt Larischhof. Gmina liczyła 2101 mieszkańców. Była to gmina (jedna z trzech) największa pod względem gospodarstw.